Organisatie

De missie van vzw Filemon is:

Audiovisuele vorming door de programmatie van films die kinderen weinig of niet te zien krijgen: kortfilms, documentaires, avant-premières. En dit vaak vanuit een thematisch oogpunt waardoor maatschappelijk, educatieve, ecologische, antropologische en, uiteraard, artistieke elementen aan bod komen. De audiovisuele vorming is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ze de kinderen in staat stelt het beeld van zichzelf en de omringende wereld te verruimen en expressie te geven hoe ze zich voelen.

Participatie bevorderen
We willen kinderen én jongeren stimuleren tot participatie door het aanbieden van projecten waarin hoofdzakelijk rond audiovisuele vorming, al dan niet in combinatie met een andere kunstdiscipline, wordt gewerkt. Dit steeds in samenwerking met organisaties of individuele kunstenaars die gespecialiseerd zijn in dit specifieke domein.
Filem’on pleit voor een grote verantwoordelijkheid van de kinderen & jongeren in de concretisering van het project. Daarbij wil ze ook aandacht hebben voor zowel het proces als het product. Het feit dat er een eindproduct wordt geleverd, en het bovendien wordt vertoond zorgt voor een opwaardering van kinderen hun creaties. We zorgen ervoor dat dit eindresultaat steeds op groot scherm vertoond wordt.

Een podium voor de jonge kunstenaar bieden
We willen een podium geven aan de jonge kunstenaars, aan de kinderen en jongeren die alleen of onder professionele begeleiding een film fabriceerden.

Kruisbestuivingen tussen beeld, theater en muziek tot stand brengen
Filemon brengt filmmakers, muzikanten en beeldend kunstenaars samen om interessante cross-over te stimuleren én te produceren.

Voor alle kinderen
Filemon richt zich tot alle kinderen van 3 tot 15 jaar. We willen speciaal onze aandacht ook richten op kinderen die minder aanbod krijgen voor audiovisuele vorming. Maar we blijven toch wel pleiten voor inclusie en een vermenging van kinderen van alle milieus.

In samenwerking met verschillende partners
vzw Filemon is gegroeid vanuit een samenwerking van verschillende organisaties : partners die haar werking rijker kunnen maken en haar doelpubliek diverser. Dit blijft belangrijk in haar jaarwerking en jaarlijks filmfestival.

Filemon is ook een denktank/overlegplatform voor alle actoren die op audiovisuele en aanpalende kunstdomeinen actief zijn en zich naar kinderen/jongeren richten. Ze deinst er niet voor terug om belangrijke thema’s als emancipatie, beeldvorming, talig bewustzijn, vernieuwing e.a. aan te kaarten.