Animatiespelletjes

We tonen een reeks van animatie-kortfilms zonder woorden uit alle landen van de wereld.
Daaropvolgend doen we een workshop waarin de beginselen van animatie duidelijk worden geclusterd. In de 19de eeuw werd allerlei optisch speelgoed ontworpen, dat gebruik maakt van een techniek die vergelijkbaar is met die van de moderne tekenfilm.
Het principe is als volgt: er wordt een serie plaatjes gemaakt waarvan elk beeld een fase van een beweging weergeeft. Deze plaatjes worden vervolgens zo snel achter elkaar vertoond dat de hersenen niet de tijd hebben om te registreren dat het aparte beelden zijn die elkaar opvolgen; zij smelten als het ware samen en scheppen daardoor de indruk van een vloeiende beweging.

Er zijn verschillende van die spelletjes : thaumatroop, zoötroop of flipboekje.
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kiezen we één of meerdere van deze technieken.