Bakfietsbioscoop

De workshop bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het bouwen van de machine en
het bevestigen op de fiets, en ten tweede het maken van een kort animatiefilmpje.

1. De machine zou een als het ware aangeleverd worden als een soort bouwdoos. Meest vergelijkbaar met een Mecanno doos. Dus alle nodige onderdelen en het plan voor de vervaardiging van de machine. Iedere deelnemer krijgt zijn eigen doos en kan starten met het maken van z’n machine. Dit kan onder begeleiding of op zelfstandige basis, afhankelijk van de leeftijd en de skills van de deelnemer. Indien er deelnemers zijn waarbij het werk reeds af is terwijl de anderen nog bezig zijn, kan de machine zelf versierd worden door ze te beschilderen etc.
2. In het tweede deel van de workshop zou het filmpje zelf gemaakt worden. Hierbij zou een bepaalde techniek, leganimatie, gebruikt worden. Bij deze techniek worden als het ware ‘trekpoppetjes’ gemaakt die geanimeerd worden op een glasplaat onder de camera. De armen, romp, beentjes, etc. , worden getekend, geschilderd of uit een tijdschrift geknipt, waarna ze op de glasplaat worden gelegd. Door ze iedere keer een klein beetje te verschuiven en een beeld te nemen verkrijgen we een filmpje. En door achter de glasplaat nog een achtergrond te leggen krijgen we een decor waarin de actie zich afspeelt. Naderhand worden alle beelden na elkaar gezet. Hierdoor verkrijgen we een soort filmstrook. Deze kan dan in de machine geplaatst worden, waardoor het filmpje vertoond kan worden.

Het concrete verloop hangt af van hoeverre de kinderen betrokken worden in het technische gedeelte van deze workshop.

Doelstellingen :
Met deze workshop willen we kinderen vertrouwd maken met Do It Yourself praktijken, ze bewustmaken van alternatieve én ecologische vormen van stedelijke mobiliteit en ze laten kennismaken met het basisprincipe van animatie. In samenspraak met uw school/organisatie gaan we op zoek hoe onze workshop tegemoet komt aan de einddoelstellingen van het leerplan.