Soundtrack

Prijs: 900

Duur: 3 halve dagen

Doelgroep: 9 plus

Begeleiders:

Iasbal Decreane (Jeugd en Muziek Brussel)

We maken een sound-track op een stille film.
Deze spundtrack wordt gespeeld tijdens de opening van het internationaal kinderfilmfestival.

Dag 1 :
Kennismaking met diverse muziekinstrumenten.
Kennismaking met slapstick-genre : bekijken van films.
Bewustwording van samengaan van klank een beeld.
Dag 2 :
Bedenken van klankband bij twee stille films.
Dag 3 :
Oefenen van klankband bij twee stille films.

Doelstellingen/Eindtermen
VAKGERELATEERD
Muzische vorming : BEELD
De leerlingen leren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid een nieuwe werkelijkheid kan creëren. Ook de kinderen van de lagere school worden actief betrokken bij het gehele proces van het filmmaken:
Muzische vorming : MUZIEK
De leerlingen leren improviseren en experimenteren, muziekinstrumenten uittesten.
De leerlingen leren genieten van musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of aanverwante expressiewijzen.
De leerlingen leren openstaan voor muziek uit andere tijden of culturen.
VAKOVERSCHRIJDEND :SOCIALE VAARDIGHEDEN
De leerlingen leren door middel van groepswerk leiding geven en onder leiding van een mede leerling meewerken