Maatwerk

Naast het jaarlijkse filmfestival, waar verschillende workshops speciaal voor jongeren georganiseerd worden, heeft Filem’On ook een educatief aanbod in de loop van het jaar. Hierbij werkt Filem’On op projectmatige basis en richt zich tot een publiek van 2 tot 16 jaar.

Zo heeft Filem’On meerdere waardevolle voortrajecten die in nauwe samenwerking met scholen verlopen. Deze projecten hebben meerdere aanknopingspunten met de eindtermen van scholen (vb: mediawijsheid, burgerschap, beeldgeletterdheid en taalstimulering) en refereren hierbij naar bepaalde doelstellingen, inspelend op de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van de leerlingen. De projectmatige werking stimuleert de leerlingen om hun vaardigheden te ontdekken en om samen naar iets toe te werken. Deze voortrajecten worden deels begeleid door een professionele kracht van Filem’On en sluiten verder aan op activiteiten die tijdens het festival plaatsvinden.

Voor meer info en reservaties, contacteer ons via comfilemon@gmail.com.