199 Little Heroes

Sigrid Klausmann

Een 12-jarig meisje vertelt over het nomadenleven in Mongolië en over hoe de klimaatverandering het leven van de dieren bedreigt door het tekort aan water. Een kortfilm met mooie, epische beelden die een integere inkijk in het nomadenbestaan bieden.