Missie

Vzw Filemon wil film, beeld- en media geletterdheid voor kinderen en jongeren (van 2 tot 15 jaar) van alle cultuur en taalgemeenschappen in Brussel en Vlaanderen stimuleren.

De hoofdactiviteiten van de vzw zijn :

  • Organiseren van een jaarlijks internationaal flmfestival  in  Brussel
  • Coproductie van FilemKing (Filmfestival voor eén door kinderen in Gent)
  • Organisatie van schoolfilmvoorstellingen in Brussel.
  • Filmprogrammatie in het kader van een maandelijkse cinéclub, andere flmfestivals en
    evenementen voor kinderen én jongeren in Brussel en Vlaanderen
  •  De organisatie van participatieve projecten, tijdens het festival en in de loop van het jaar in
    samenwerking met scholen, WMKj’s en (brede) scholen, IBO’s etc…

Contact

Vzw Filemon  (OR 0807.088.302)

Kazernestraat 33 / 1000 Brussel

info@filemon.be

 

Team

Artistieke en zakelijke leiding (hoofd programmatie)

Hilde Steenssens : hilde@filemon.be / +32 (0) 474532247

Publiekswerking Brussel

Rasmus Van Heddeghem : groupsfilemon@gmail.com

Pers

Stijn De Corte : pressfilemon@gmail.com

Pubiekswerking Gent

Geert Neckebroeck ; ecorisa.zakelijk@gmail.com / +32 (0)471137607

Jurycoördinator

Sandra Verkaart : juryfilemon@gmail.com

Redactie

Vcky Colin

Gastonthaal

Hanne De Valck

Webmaster

http://www.webtopia.be/

Grafische vormgeving en lay-out

Chris Lauwerys / clauwerys@gmail.com

Vertalers

Vincent Cooper,, Ellen Heymans, Cyril Heukmes, Celia Kitenge, Dafne Oosten & Rian Koopman;

Dubbing

Monica Vanleke, Christine Solle, Ilse Cox, Annemie Dufour.

Ondertiteling

Jana Valcke, Camille Valèsquez,  Janne Monballiu, Emmanuelle De Leener, Nikki De Wit,  Cyril Heukmes, Annelies Dotselaere,  Sixtine Neulat, Alizée Uzumcuoglu @Annelies Dotselaere.

Onthaal Festival

Patricia Savelkoul, BON,