Missie

Vzw Filemon wil film, beeld- en media geletterdheid voor kinderen en jongeren (van 2 tot 15 jaar) van alle cultuur en taalgemeenschappen in Brussel en Vlaanderen stimuleren.

De hoofdactiviteiten van de vzw zijn :

  • Organiseren van een jaarlijks internationaal flmfestival  in  Brussel
  • Coproductie van FilemKing (Filmfestival voor eén door kinderen in Gent)
  • Organisatie van schoolfilmvoorstellingen in Brussel.
  • Filmprogrammatie in het kader van een maandelijkse cinéclub, andere flmfestivals en
    evenementen voor kinderen én jongeren in Brussel en Vlaanderen
  •  De organisatie van participatieve projecten, tijdens het festival en in de loop van het jaar in
    samenwerking met scholen, WMKj’s en (brede) scholen, IBO’s etc…

Contact

Vzw Filemon  (OR 0807.088.302)

Kazernestraat 33 / 1000 Brussel

info@filemon.be

 

Team

Artistieke en zakelijke leiding (hoofd programmatie)

Hilde Steenssens : hilde@filemon.be / +32 (0) 474532247

Publiekswerking Brussel

Rasmus Van Heddeghem : groupsfilemon@gmal.com

Pers

Stijn De Corte : pressfilemon@gmail.com

Pubiekswerking Gent

Geert Neckebroeck ; ecorisa.zakelijk@gmail.com / +32 (0)471137607

Jurycoördinator

Sandra Verkaart : juryfilemon@gmail.com

Redactie

Vcky Colin

Gastonthaal

Hanne De Valck

Webmaster

http://www.webtopia.be/

Grafische vormgeving en lay-out

Chris Lauwerys / clauwerys@gmail.com

Vertalers

Vincent Cooper,, Ellen Heymans, Cyril Heukmes, Celia Kitenge, Dafne Oosten & Rian Koopman;

Dubbing

Monica Vanleke, Christine Solle, Ilse Cox, Annemie Dufour.

Ondertiteling

Jana Valcke, Camille Valèsquez,  Janne Monballiu, Emmanuelle De Leener, Nikki De Wit,  Cyril Heukmes, Annelies Dotselaere,  Sixtine Neulat, Alizée Uzumcuoglu @Annelies Dotselaere.

Onthaal Festival

Patricia Savelkoul, BON,

Partners

Met steun financièle van :

De heer Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel.

De heer Pierre Drouot, Directeur-Intendant, Vlaams Audiovisueel Fonds, en de heer Erik Martens, Hoofd Verspreiding Filmcultuur, Vlaams Audiovisueel Fonds,

Madame Alda Greoli, Vice-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de la Culture,

De heer Pascal Smet, Minister, Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor Jeugd.

De heer Guy Vanhengel, Minister, Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor Onderwijs
en Minister Brussels Gewest, bevoegd voor Imago.

Madame Fadila Laanen , Ministre-Présidente du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), chargée de la Culture,

Mevrouw Ans Persoons,  Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden van de Stad Brussel.

Duitsee Ambassade in België, vertegenwoordigd door Florence Lamand, hoofd van de dienst cultuur”

Poolse Ambassade in België, vertegenwoordigd door  Mevrouw Natalia Mosor

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Creative Europe Mediadesk Vlaanderen & Brussels-Wallonie

In samenwerking met  :

Aventure, Bozar,  Cinema Nova, Cinematek,  Ecorisa,  Espace Delvaux, Galeries, Jeugd en Muziek Brussel,  Kopergietery, vzw Jong, Kask, Ritcs,  Sphinx cinema,  Stam, Wiels,.

Dank aan :

Mich Jonckheere, Martin Vos, Jeni Reghem, Ann Lefever, Leure Legal, Edouard Meier, Jérôme Branders, Frederic Bonnet,  Gert Hermans, Felix Vanginderhuysen, Elfi Devos, Steffi Decuyper, Bart Goeteyn, Wouter Hessels, Frederique Versaen, Benoit De Wael, Tine Theunissen, Hendrik Veuchelen, Wouter Van Loy,  Patrick Deboes, Wendy Verceuteren,, Elisa De Schepper, Baptiste Charles, Ruth Renders, Fred Castadot, An De Winter, Carole Souville, Joyce Palmers, Delphine Dumon,  Stéphanie Leempoels, Thomas Vanhauwert, Dorien Schroyen, Hadewych Plaizie, Anja Desmet,r Celine Broeckaert, Gunter Busset,, Pascal Vandelanotte, Alana Herman, Annelies Smets,  Renate Zyla en de ploeg van/et l’équipe du cinéma Nova bioscoop.,