DUURZAAMHEID

DUURZAAM IS DE NORM
BEWUST KIEZEN VOOR MENS EN MILIEU

Filemon vzw zet in op duurzame ontwikkeling, een proces die enkele jaren geleden gestart is en waar ieder jaar verder aan gewerkt wordt. We hebben hierbij aandacht voor de werking van de organisatie door het Filmfestival Filem’On klimaatneutraler te maken, maar ook voor de aspecten die vooropgesteld worden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

De motivatie in het team is aanwezig om ervoor te zorgen dat ecologische, sociale en financiële duurzaamheid samen met de participatieve werking deel uitmaken van het nieuwe DNA van de organisatie. In dit proces hebben we ook onze stakeholders geraadpleegd en werk gemaakt van bepaalde uitgekozen SDG’s en GRI standards als speerpunten van onze werking. Zo komen we ook tegemoet aan de criteria van een degelijk duurzaamheidsverslag (SDG 12.6). 

De eerste aanzet was al te vinden in de visie/missie: “beeld- en media geletterdheid voor kinderen en jongeren (van 2 tot 15 jaar) van alle cultuur en taalgemeenschappen in Brussel en Vlaanderen stimuleren” (SDG 4.6). Daarnaast zorgen we voor een culturele educatie, dat wordt vormgegeven door een leuke innovatief filmprogrammatie met een sterk inhoud en voortrekkersrol op vlak van beeldopvoeding naar de verschillende doelgroepen toe: gezinnen, jeugdgroepen, scholen. 

Via onze projecten “Filmburger” en “Blikopener” (kortfilmreeksen voor scholen) vergezeld van de nodige educatieve ondersteuning komen we ook tegemoet aan de educatie van de  SDG’s en promoten zo kennis over duurzame ontwikkeling (SDG 4.7).

We zien film als motor tot bewustwording, verandering en als middel om in klasverband moeilijkere onderwerpen, zoals discriminatie en ongelijkheid in vb. identiteitsvorming en diversiteit, bespreekbaar te maken.

In de samenstelling van ons team en raad van bestuur streven we naar gendergelijkheid (SDG 5.1 en GRI 202-1 401-1 501-1 501-2). In onze programmatie en publieksbereik sluiten we niemand uit en zijn we – trouw aan onze missie – inclusief in onze werking (SDG 10.2).  Dit komt tot uiting in de prijsverlaging voor kansarmen, aangepaste infrastructuur voor jongeren met een beperking, zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de deelnemers aan onze workshops qua culturele achtergrond, gender, etc. We werken hierbij ook nauw samen met gespecialiseerde organisaties, zoals WMKJ’s die kwetsbare doelgroepen bereiken.

De laatste jaren hebben we ook meer aandacht voor ecologische duurzaamheid (SDG 12.5 en GRI 301-2, 301-3, 306-2) via de consumptie en promotie van ecologische & duurzame promotiemiddelen: zoals organisch katoenen rugzakjes & eco pins. Ook in het evenwicht offline en online promotie wordt hier rekening mee gehouden. Daarnaast gebruiken we ook ecologische workshop- en kantoormaterialen die we vervolgens duurzaam hanteren. Zo gebruiken we tweedehands kantoormaterialen en workshopmaterialen (ipads). Workshopmaterialen die we tijdelijk niet nodig hebben, lenen we gratis uit aan maatschappelijk kwetsbare doelgroepen via WMKJ’s. Infrastructuren delen zien we ook als ecologisch duurzaam werken.

Voor cateringdoeleinden hebben we ook oog voor fairtrade voedingsmiddelen. In de organisatie van ons filmfestival Filem’On en het woon-werkverkeer stimuleren we het gebruik openbaar vervoer bij de medewerkers en gasten. Ook maken we efficiënt gebruik van online tools voor telewerk en overlegrondes met het team. 

Ons VOD platform is duurzaam en milieuvriendelijk. Met een
duurzame cloud hosting helpt Tilaa je om je MVO-doelstelling te behalen. We maken bijvoorbeeld uitsluitend gebruik van datacenters die CO2 neutraal zijn en op 100% groene stroom draaien. Bovendien zijn onze datacenters ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat ze verplicht zijn om continu te innoveren op het gebied van energiebesparing. De behaalde PUE-ratio is momenteel lager dan 1,2. Dit is het laagst haalbare in de huidige markt.

Ons duurzaamheidsbeleid is voortdurend in evolutie!