Batman Returns

Tim Burton

In deze sequel rekent Batman af met de misvormde man “Penguin” die Gotham ten gronde wil richten. Ook catwoman speelt haar rol. Met zijn typisch duistere & lugubere sfeer is deze film een must voor de fans van Burton, maar niet voor gevoelige kijkers.