Cheong

Kim Jung-in

Om aanvaard te worden, moet men anderen leren aanvaarden. Als een meisje een van haar zintuigen opgeeft, treedt ze een nieuwe wereld binnen – die van haar blinde vader.