Dansende Films

Mary Ellen Bute, Albert Pierru & Floris Vanhoof

Art Cinema OFFoff en Filem’On presenteren Dansende films, !
een programma rond ‘visuele muziek’, waarbij muziek en geluiden omgezet worden in visuele vormen, beelden; of omgekeerd, muziek en geluiden gecomponeerd worden door te tekenen of te krassen op filmpellicule.

Geïnspireerd door de ‘getekende geluidsfilms’ van Oskar Fischinger en de mathematische muziektheorie van Joseph Schillinger, besloot Mary Ellen Bute haar schildertechnieken toe te passen op het maken van ‘visuele muziek’. In de jaren ’30 werkte ze daartoe samen met o.a. Schillinger en Norman McLaren. Eind jaren ’50 werden haar abstracte filmpjes voor langspeelfilms vertoond waardoor ze een groot publiek bereikte. Bute raakte desondanks gauw in de vergetelheid. Hierbij willen we haar terug in de belangstelling zetten.

De Franse filmmaker Albert Pierru kende eveneens bijval in de jaren ’50, via zijn speelse kleurrijke kortfilms waarin geschilderde en gekraste figuren ‘dansen’ op opgewekte jazzdeuntjes. Hij experimenteerde later met live-action animatie, waarvan La jeune fille à l’étoile een mooi voorbeeld is. Een droom —dansen met sterren— is zelden zo betoverend op film voorgesteld.

Floris Vanhoof construeert instrumenten en installaties waarbij muziek en film met elkaar interageren. Zo bracht hij reeds performances waarbij geluidstrillingen beelden en licht(stralen) beïnvloeden, vervormen. Vanhoof zal twee dergelijke performances tonen —een fascinerend spel van licht en geluid waar de een de ander lijkt te achtervolgen.

Mary Ellen Bute & Ted Nemeth: Abstronic, USA, 1952, 6’10, DCP
Mary Ellen Bute: Tarentella, USA, 1940, 4’51, DCP
Mary Ellen Bute, Norman McLaren & Ted Nemeth: Spook Sport A Graveyard Gamble, USA, 1939, 7’54, DCP

Albert Pierru: Surprise Boogie, FR, 1956, 4’, DCP
Albert Pierru: Soir de Fête, FR, 1956, 5’, DCP
Albert Pierru: Fantasie sur 4 Cordes, FR, 1957, 3’, DCP
Albert Pierru: La jeune fille à l’étoile, FR, 1960, 10’, Digi Beta/DVD

Floris Vanhoof: live performance 10’ à 15’