Das kalte Herz

Hannes Rall

Het zwarte Woud in de 19de eeuw; Een jonge, arme houtskoolbrander wil koste wat kost rijk worden. In die mate zelfs, dat hij zijn warm hart verpatst aaneenboosaardigewoudgeestinruil voor een koude steen. Een fabel over de kwalijke gevolgen van hebzucht, gebaseerd op een Duits sprookje uit de Romantiek van Wilhelm hauff.