Door de oren van Ellen

Saskia Gubbels

Online screener ; https://vimeo.com/106487467

De 11-jarige Ellen praat niet met haar stem maar met haar handen, in gebarentaal, want ze is doof. Ellen moet kiezen naar welke middelbare school ze gaat. Ze wil niet naar het dove internaat, zoals andere dove kinderen. Ze wil het liefst naar een gewone school of anders naar de slechthorende school.

Kijkopdracht

“Door de oren van Ellen” is een documentaire, een waargebeurd verhaal met een reëel hoofdpersonage.  In de film zijn er nog slechthorende meisjes, waarom heeft de regisseur nu net Ellen als hoofdpersonage gekozen ?

Begrijp je sommige gebaren zonder de ondertitels te lezen. ?

Denkopdracht

Ken je iemand in jouw buurt die doof of slechthorend is ? Heb je al contact gehad met die persoon ?

In deze film communiceren de kinderen met gebarentaal. Vind je dat mooi , vreemd, interessant, …? Vind jij dat Elles maar gewoon moet praten zoals haar ouders of grootouders dat vinden ?

Ellen moet veranderen van school.  In september moeten vele leerlingen weer veranderen van school. Weet jij al waar je naartoe gaat ? Heb je informatie gevonden over de verschillende mogelijkheden ?  Ben jij je bewust van wat je goed kan, graag doet en wat je graag wil voor de toekomst ?

Zoekopdracht

In deze film communiceren de kinderen met gebarentaal. Hoe communiceren mensen met een auditieve handicap nog ?

Doe-opdracht

Ken je beroemde mensen die ook doof of blind waren, bedenk er zeker 3! Welke gebaren worden gebruikt voor welke woorden ? Schrijf op welke je hier gezien hebt en je bijgebleven zijn.