Duurzame energie

Kidscam

Animatiefilm, deels gemaakt met kinderen, over duurzame energie

Denk-opdracht

Wat betekent duurzaam voor jou ?  Wat is energie en welke energiebronnen zijn er ? Wat is hernieuwbare energie ?

Zoek-opdracht

Er zijn 5 bronnen van hernieuwbare energie ; zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa, geothermie. Zoek deze termen op en geef van elke hernieuwbare energie één voorbeeld ?

Doe-opdracht

Schrijf je eigen filmverhaal over hoe België er volgens jou, in het jaar 2050 zal uitzien. Hoe zullen mensen zich verplaatsen ?  Op welke manier zullen de huizen eruit zien ? Hoe zullen we ons verwarmen ? Hoe zullen we communiceren ? Welke taal spreken we en welke toestellen gebruiken we ?