Fugue

Vincent Bierrewaerts

Een heel gewoon klein mannetje wil zorg dragen voor een plantje door hem in de zon te zetten.