Goads

Iris Baglanea

Ira woont met haar familie op een afgelegen plek in Griekenland. Zij krijgt te maken met een van de heftigste ervaringen uit haar jeugd tijdens een “training” met haar vader, die een er een zeer aparte levensvisie op na houdt.