Hiver Nomade

Manuel von Stürler

Pascal, 53 jaar, en Carole, 28 jaar, zijn herders. In november 2010 bereiden ze zich voor op hun transhumance: een lange tocht met hun schapen over 600 km in Romandië, op de grens tussen zwitserland en Frankrijk, vergezeld van drie ezels, vier honden en achthonderd schapen. Hun buitengewoon avontuur begint, met koude en slecht weer als dagelijkse kost en enkel beschut door een zeil en dierenhuiden.