Jour de pluie

Kamelia Chabane, Adrien Flanquart, Emeric Malvat, Benjamin Tussiot

In een droog en magisch land, verjagen de dorpsbewoners de wolken van rond hun dorp om aan water te raken. Ze vinden hiervoor de vreemdste toestellen uit.