La Trop Petite Cabane

Hugo Frassetto

Grootvader legt de laatste hand aan een kleine cabine die hij speciaal heeft gebouwd voor zijn kleinzoon. Maar de jongen vindt de cabine te klein en… er zit een worm in! ‘Haal maar een kuiken, die zal er wel raad mee weten!’ zegt de boosaardige grootvader.