L’arrive du train

Louis Lumière, Auguste Lumière

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat is een zwart-witfilm die opgenomen werd in 1895. Tijdens de eerste vertoningen in 1896 heerste er paniek bij het publiek. De mensen begrepen niet wat ze zagen, ze dachten dat ze daadwerkelijk overreden gingen worden.