Lines and spirals

Dieog Akel

Een experimentele animatiefilm waarbij lijnen en spiralen de moeilijkheden en uitdagingen in het leven symboliseren !