Migrants

Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Hugo Caby, Lucas Lermytte, Zoé Devise

Twee ijsberen moeten vluchten door de opwarming van de aarde. Ze komen terecht in een land bewoond met bruine beren. Zullen ze aanvaard worden of verstoten? Een actueel thema, prachtig geanimeerd.