Polluters and Plunderers

Een verhaal over hoe plattelands-, boeren- en arbeidersgemeenschappen op het Afrikaanse continent vanaf het begin van de kolonisatie,  een verhaal hoe vrouwen en gemeenschappen die opkomen voor mens en natuur, en een andere visie op Afrika en hun ideeën voor een ander leven voor de bevolking voorstellen!