Puzzle

Olivier Pairoux

Na de Aarde te hebben opgeblazen, leeft Destructor eenzaam op zijn eilandje in de ruimte. Op een dag komt hij Cosmo tegen, een kleine hi-tech robot die denkt dat destructor Brian is, de jongen voor wie Cosmo eigenlijk een geschenk was.