Reflection

Juan Carlos Mostaza

Clara is een negenjarig meisje met een vertekend beeld van haarzelf en de werkelijkheid.  Maar door grote inspanning en hulp van de mensen in haar omgeving kan ze uit het grote gat klimmen waarin ze terechtkwam.