Sarah and duck

Sarah Gomes

Sarah, een 7-jarig meisje met grote ogen en een groene hoed, woont samen met een manische, maar grappige en dappere eend. Originele tekeningen naar een knettergek scenario!