Soubresaut

Nina Lenain

Enola en haar zoon Caleb navigeren in een wereld die wordt geteisterd door de ziekte “Tremor”  waarbij je de controle over je lichaam verliest. Wanneer Enola ziek wordt, probeert ze tevergeefs vast te houden aan haar normale leven, totdat ze het punt bereikt waarop ze niet meer terug kan…