The farmer and the Robot

Abdollah Alimorad

Na technische problemen moet een robot met zijn ruimteschip landen in een watermeloenveld, tot grote onrust van de boer en zijn ezel. Zij haasten zich naar binnen terwijl de robot op de boerderij water zoekt om zijn dorst te lessen. Wat zou het trio te wachten staan?