The little bird and the bees

Lena von Döhren

In deze 5de aflevering van “The Little Bird Sequel” is het aan de bijtjes om de hoofdrol te spelen! Gewekt door de zoete smaak van nectar, volgt het vogeltje het geluid van een zwem zoemende bijen… Maar opgepast de gulzige vos is weer op jacht!