Tiribi

Susie Lou Chetcuti

Tiribi, 4 jaar, is verhuisd met zijn moeder. Hij ontdekt het nieuwe, onbekende terrein met behulp van een stukje wol.