Under construction

Julie Grossetête

Simon woont bij zijn moeder Elodie, die niet veel tijd voor hem heeft. Simon vindt troost en gezelschap bij een graafmachine.