Une colonie

Geneviève Dulude-De Celles

Mylia, een slim maar verlegen meisje van 12, maakt zich klaar om haar geboortestreek te verlaten om “naar de grote school” te gaan. Deze nieuwe, vijandige wereld is moeilijk te doorgronden, en ze zoekt houvast. Dankzij Jimmy te leren kennen, een jongen die in de naburige reservaat woont, krijgt ze langzaam haar nieuwe leven onder controle. Een aangrijpende film over het vallen en opstaan van de pubertijd.