When the swallows fly away

PINS Sébastien

In een plattelandsdorpje raakt een jongetje bevriend met een boerenechtpaar dat op 80-jarige leeftijd moeite heeft om hun resterende vee te voeden. Deze tragische docu werd opgenomen in Condroz, een dunbevolkt en agrarisch gebied in de Waalse Ardennen.