Missie

Vzw Filemon wil film-, beeld- en mediageletterdheid voor kinderen en jongeren (van 2 tot 16 jaar) van alle cultuur- en taalgemeenschappen in Brussel en Vlaanderen stimuleren. Film en audiovisuele kunsten zijn een krachtig en laagdrempelig medium voor burgerschapsvorming en taalontwikkeling. Door participatieve projecten kunnen tieners hun talenten leren kennen en versterken! Filem’On biedt via cinema een bredere kijk op de wereld, brengt de jeugd in contact met andere perspectieven en leert hen reflecteren en spreken op een authentieke manier.

De hoofdactiviteiten van de vzw zijn :

  • Organiseren van een jaarlijks internationaal filmfestival in Brussel
  •  De organisatie van participatieve projecten, tijdens het festival en in de loop van het jaar in
    samenwerking met scholen, WMKj’s en (brede) scholen, IBO’s etc…
  • Coproductie van FilemKing (Filmfestival voor eén door kinderen in Gent)
  • Organisatie van schoolfilmvoorstellingen in Brussel
  • Filmprogrammatie in het kader van een maandelijkse cinéclub, andere filmfestivals en
    evenementen voor kinderen én jongeren in Brussel en Vlaanderen1